top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności

TIR Consulting Sp

Zaktualizowano 1 lutego 2021 r.

TIR Consulting LLC („Spółka LLC”) zobowiązuje się chronić Twoją prywatność i gromadzić tylko minimalną ilość informacji niezbędnych do zapewnienia użytkownikom treści i usług na www.mistressharley.com  & techdomme.com i jego podstrony („Witryna”).

Niniejsza polityka prywatności określa, w jaki sposób zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy informacje o Tobie, gdy korzystasz z naszej Witryny lub wchodzisz w interakcję z nią oraz gdzie w inny sposób uzyskujemy lub zbieramy informacje o Tobie. Naszą intencją jest przejrzyste i uczciwe traktowanie informacji o Tobie. 

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności, ponieważ dostęp do naszej Witryny i korzystanie z niej oznacza, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się na wszystkie warunki zawarte w niniejszej polityce prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią niniejszej polityki prywatności lub naszych warunków, nie wchodź na naszą Witrynę ani nie kontynuuj korzystania z niej ani nie przesyłaj w inny sposób swoich danych osobowych. 

Informacje, które zbieramy

Niniejsza polityka prywatności dotyczy informacji, które zbieramy (i) w tej Witrynie; (ii) w wiadomościach e-mail, tekstach i innych wiadomościach między Tobą a niniejszą Witryną; lub (iii) gdy wchodzisz w interakcję z naszymi reklamami i aplikacjami w witrynach i usługach stron trzecich, jeśli te aplikacje lub reklamy zawierają łącza do niniejszej polityki prywatności. 

Nie dotyczy informacji gromadzonych przez: (i) nas w trybie offline lub w jakikolwiek inny sposób, w tym na jakiejkolwiek innej stronie internetowej obsługiwanej przez nas lub jakąkolwiek stronę trzecią (w tym nasze podmioty stowarzyszone i zależne); lub (ii) jakiejkolwiek strony trzeciej (w tym naszych podmiotów stowarzyszonych i zależnych), w tym za pośrednictwem dowolnej aplikacji lub treści (w tym reklam), które mogą zawierać łącza do Witryny lub być dostępne z Witryny lub w Witrynie. Nie kontrolujemy tych stron internetowych stron trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za ich praktyki dotyczące prywatności.

Dane osobowe lub dane osobowe użyte w niniejszym dokumencie oznaczają wszelkie informacje o osobie, od której można zidentyfikować tę osobę. Informacje, które zostały zanonimizowane lub pseudonimizowane, nie są uważane za dane osobowe.  Dane osobowe nie obejmują również Treści, na które użytkownik udzielił licencji lub które przekazał LLC.

Informacje, które nam przekazujesz

Zbieramy informacje, które przekazujesz nam bezpośrednio, na przykład, gdy wypełniasz wniosek o usługi, wybierasz filtr przeglądania, oceniasz lub komentujesz treści, dodajesz elementy do Ulubionych, komunikujesz się z nami (poprzez e-mail, formularz kontaktowy, pocztą lub w inny sposób) lub dokonywać zakupów w Witrynie. 

Aby korzystać z niektórych funkcji, w tym oglądania zwiastunów lub robienia zakupów, należy wypełnić wniosek. Zbieramy i przechowujemy podane przez Ciebie dane, w tym adres e-mail, imię i nazwisko oraz wszelkie inne informacje, które możesz przesłać według własnego uznania jako wiadomość.

Jeśli dokonujesz zakupów, zbieramy dane niezbędne do przetworzenia Twojego zamówienia. W celu przetworzenia Twojej płatności korzystamy z zewnętrznych procesorów płatności.  Ze względów bezpieczeństwa nie zbieramy ani nie przechowujemy poufnych danych posiadaczy kart, takich jak imię i nazwisko posiadacza karty, pełne numery kart kredytowych lub dane adresowe do rozliczeń.

Jeśli skontaktujesz się z nami w celu uzyskania pomocy lub zgłoszenia problemu lub wątpliwości (niezależnie od tego, czy wypełniłeś wniosek), zbieramy i przechowujemy Twoje dane kontaktowe, wiadomości i inne dane o Tobie, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, lokalizacja, wersja przeglądarki , system operacyjny, adres IP i wszelkie inne dane, które podajesz lub zbieramy za pomocą środków automatycznych (szczegóły poniżej).  Używamy tych danych, aby odpowiedzieć na Twoje pytanie i zbadać Twoje pytanie lub wątpliwości, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Informacje, które zbieramy automatycznie

Automatycznie zbieramy następujące informacje o Tobie:

 • Informacje techniczne, takie jak adres IP, rodzaj urządzenia używanego do uzyskania dostępu do Witryny, typ i wersja przeglądarki i systemu operacyjnego oraz podobne dane systemowe.

 • Dane użytkowania obejmują informacje o tym, jak korzystasz z naszej Witryny, produktów i usług.

 • Dane marketingowe i komunikacyjne obejmują preferencje dotyczące otrzymywania materiałów marketingowych od nas i naszych stron trzecich oraz preferencje dotyczące komunikacji.

Możemy również gromadzić, wykorzystywać i udostępniać Twoje dane w celu tworzenia i udostępniania zbiorczych spostrzeżeń, które Cię nie identyfikują, ale mogą pochodzić z Twoich danych osobowych.  Nie są to dane osobowe, ponieważ dane te nie ujawniają bezpośrednio ani pośrednio Twojej tożsamości.

Podczas nawigowania po naszej Witrynie i interakcji z nią używamy technologii automatycznego gromadzenia danych w celu gromadzenia pewnych informacji o Twoim sprzęcie, działaniach i wzorcach przeglądania, w tym takich informacji, jak adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, odsyłająca strona internetowa, odwiedzane strony , lokalizacja, operator komórkowy, informacje o urządzeniu, wyszukiwane hasła i informacje o plikach cookie.

Technologie, których używamy do tego automatycznego gromadzenia danych, mogą obejmować pliki cookie (lub pliki cookie przeglądarki), które są małymi plikami tekstowymi przechowywanymi w przeglądarce internetowej lub pobieranymi na urządzenie podczas odwiedzania strony internetowej, które są następnie odsyłane z powrotem do strony, z której pochodzi przy kolejnej wizycie lub na innej stronie internetowej, która rozpoznaje ten plik cookie i umożliwia stronie internetowej rozpoznanie urządzenia użytkownika.  

Narzędzia do zbierania danych i pliki cookie

Obecnie używamy następujących rodzajów plików cookie:  (i) Pliki cookie, które są absolutnie niezbędne: są to pliki cookie wymagane do działania naszej Witryny. Należą do nich na przykład pliki cookie, które umożliwiają użytkownikowi zalogowanie się do naszej Witryny i sprawdzenie, czy użytkownik ma dostęp do określonej usługi lub treści;  (ii) Analityczne pliki cookie: Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać i policzyć liczbę użytkowników oraz zobaczyć, w jaki sposób użytkownicy korzystają i eksplorują naszą Witrynę. Te pliki cookie pomagają nam ulepszać naszą Witrynę, na przykład zapewniając, że wszyscy użytkownicy mogą łatwo znaleźć to, czego szukają; oraz (iii) Funkcjonalne pliki cookie: Te pliki cookie nie są niezbędne, ale pomagają nam spersonalizować i ulepszyć korzystanie z naszej Witryny. Ten rodzaj plików cookie pozwala nam rozpoznać Cię po powrocie do naszej Witryny i zapamiętać na przykład wybrany przez Ciebie język; oraz (iv) Targetujące pliki cookie: Te pliki cookie rejestrują wizytę użytkownika w naszej Witrynie, odwiedzane przez użytkownika strony oraz łącza, które użytkownik wybrał, aby umożliwić nam dostosowanie naszej Witryny do zainteresowań użytkowników.

Nie wymagamy, abyś akceptował pliki cookie i możesz wycofać swoją zgodę na używanie przez nas plików cookie w dowolnym momencie, dostosowując ustawienia prywatności przeglądarki. Jeśli jednak odmówisz zaakceptowania plików cookie, niektóre funkcje naszej Witryny mogą zostać wyłączone i możesz nie mieć dostępu do niektórych części naszej Witryny. O ile nie dostosowałeś ustawień swojej przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie, nasz system będzie wydawał pliki cookie, gdy skierujesz przeglądarkę na naszą Witrynę. Pliki cookie mogą być plikami cookie sesji lub trwałymi plikami cookie. Sesyjny plik cookie wygasa automatycznie po zamknięciu przeglądarki. Trwały plik cookie pozostanie do momentu wygaśnięcia lub usunięcia plików cookie. Daty wygaśnięcia są ustawiane w samych plikach cookie; niektóre mogą wygasnąć po kilku minutach, a inne po wielu latach

Obecnie używamy również sygnalizatorów sieci Web lub małych plików elektronicznych (znanych również jako czyste gify, znaczniki pikselowe, jednopikselowe gify i pluskwy sieciowe), które są małymi grafikami z unikalnym identyfikatorem, podobnymi do funkcji plików cookie i służą do śledzenia ruchy online użytkowników sieci lub dostęp do plików cookie.

Technologie i reklamy innych firm

Niektóre treści lub aplikacje, w tym reklamy, w Witrynie są obsługiwane przez strony trzecie, w tym reklamodawców, sieci i serwery reklamowe, dostawców treści i dostawców aplikacji. Te strony trzecie mogą używać plików cookie samodzielnie lub w połączeniu z sygnalizatorami sieciowymi lub innymi technologiami śledzenia w celu zbierania informacji o Tobie podczas korzystania z naszej Witryny.

O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, nasza Witryna nie udostępnia żadnych Danych osobowych tym stronom trzecim. Nie kontrolujemy technologii śledzenia tych stron trzecich ani sposobu ich wykorzystania. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące reklamy lub innej ukierunkowanej treści, powinieneś skontaktować się bezpośrednio z odpowiedzialnym dostawcą.

Analityka

Jak wykorzystujemy gromadzone dane

Wykorzystujemy dane, które zbieramy podczas korzystania z Witryny, aby:

 • Udostępnianie i administrowanie Witryną;

 • Komunikować się z Tobą w sprawie Twojego konta;

 • Zarządzaj preferencjami konta;

 • ulepszania naszej Witryny i opracowywania nowych produktów, usług i funkcji;

 • Monitorować i analizować trendy, użytkowanie i działania związane z naszą Witryną;

 • Wykrywać, badać i zapobiegać nieuczciwym transakcjom, nadużyciom i innym nielegalnym działaniom;

 • Wykonywanie zadań księgowych i administracyjnych oraz egzekwowanie lub zarządzanie roszczeniami prawnymi;

 • W sposób, który możemy określić, według naszego wyłącznego uznania, jest to konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności naszych użytkowników, pracowników, stron trzecich, społeczeństwa lub naszej firmy.

Pamiętaj, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na więcej niż jednej zgodnej z prawem podstawie, w zależności od konkretnego celu, w jakim wykorzystujemy Twoje dane.

Gromadzone przez nas dane osobowe przechowujemy tylko tak długo, jak jest to uzasadnione w uzasadnionych przypadkach do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, do realizacji naszych zobowiązań umownych i prawnych oraz do wszelkich obowiązujących okresów przedawnienia dla celów dochodzenia i obrony roszczeń.

Ujawnianie Twoich danych osobowych

Nie ujawniamy Twoich danych osobowych, z wyjątkiem ograniczonych okoliczności opisanych w niniejszym dokumencie.

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe:

 • Członkowie naszego zespołu korporacyjnego w zakresie, w jakim jest to konieczne do celów świadczenia usług, zarządzania klientami, dostosowywania treści, reklam, analiz, weryfikacji, funkcjonalności i bezpieczeństwa oraz zgodności.

 • Nasi autoryzowani dostawcy usług, którzy wykonują określone usługi w naszym imieniu. Usługi te mogą obejmować realizację zamówień, przetwarzanie płatności kartą kredytową, wykrywanie i ograniczanie ryzyka i oszustw, obsługę klienta, przeprowadzanie analiz biznesowych i sprzedaży, dostosowywanie treści, analitykę, bezpieczeństwo, wspieranie funkcjonalności naszej Witryny. Usługodawcy ci mogą mieć dostęp do Danych osobowych potrzebnych do wykonywania ich funkcji, ale nie mogą udostępniać ani wykorzystywać takich informacji do jakichkolwiek innych celów.

 • Kupującemu lub innym następcom. W przypadku takiej sprzedaży lub przeniesienia dołożymy uzasadnionych starań, aby podmiot, któremu przekazujemy Twoje dane osobowe, wykorzystywał je w sposób zgodny z niniejszą polityką prywatności.

Uzyskujemy również dostęp do Twoich danych osobowych, przechowujemy je i udostępniamy organom regulacyjnym, organom ścigania lub innym osobom, w przypadku gdy mamy uzasadnione przekonanie, że takie ujawnienie jest konieczne, aby (a) spełnić wszelkie obowiązujące przepisy prawa, regulacje, procesy prawne lub żądania rządowe, (b) wyegzekwować obowiązujące warunki wykorzystanie, w tym badanie potencjalnych naruszeń tych zasad, (c) wykrywanie, zapobieganie lub w inny sposób rozwiązywanie nielegalnych lub podejrzewanych działań niezgodnych z prawem, bezpieczeństwo lub problemy techniczne, (d) ochrona przed naruszeniem praw, własności lub bezpieczeństwa naszej firmy, naszych użytkowników, nasi pracownicy lub inne osoby; lub (e) w celu utrzymania i ochrony bezpieczeństwa i integralności naszej Witryny lub infrastruktury. W takich przypadkach możemy, według naszego wyłącznego uznania, zgłosić lub zrzec się dowolnego sprzeciwu prawnego lub przysługującego nam prawa.

Informacje finansowe, które nam przekazałeś, będą udostępniane naszym zewnętrznym podmiotom przetwarzającym wyłącznie w celu inicjowania i realizacji wszelkich zamówień złożonych na Twoim koncie.

Za Twoją wyraźną zgodą możemy udostępniać dowolne dane stronom trzecim poza zakresem niniejszej Polityki prywatności.

Możemy ujawniać zagregowane informacje o naszych użytkownikach oraz informacje, które nie identyfikują żadnej osoby, bez ograniczeń.

Jak chronimy Twoje dane

Nasza siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych, a informacje o Tobie będą przekazywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych i ewentualnie w krajach innych niż kraj, w którym mieszkasz. W tych krajach mogą obowiązywać przepisy dotyczące ochrony danych, które różnią się od przepisów obowiązujących w Twoim kraju, a w niektórych przypadkach mogą nie zapewniać wystarczającej ochrony.

Podjęliśmy odpowiednie zabezpieczenia, aby wymagać, aby Twoje dane pozostały chronione zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.  Stosujemy środki techniczne i organizacyjne, takie jak zapory ogniowe i szyfrowanie, które mają na celu odpowiednią ochronę Twoich informacji, które są pod naszą kontrolą i które przetwarzamy w Twoim imieniu, przed nieautoryzowanym dostępem, gromadzeniem, wykorzystywaniem, ujawnianiem, kopiowaniem, modyfikacją lub usuwaniem, zarówno podczas transmisji i gdy ją otrzymamy. Wszystkie informacje, które nam przekazujesz, przechowujemy na bezpiecznych serwerach. Jednak żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania nie jest całkowicie bezpieczna.

Nasza Witryna może zawierać łącza do witryn lub usług internetowych osób trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki takich stron trzecich, których praktyki informacyjne podlegają ich własnym zasadom i procedurom, a nie niniejszej Polityce prywatności.

Twoje hasło jest ważną częścią naszego systemu bezpieczeństwa i Twoim obowiązkiem jest jego ochrona. Nie należy udostępniać swojego hasła żadnej stronie trzeciej, a jeśli uważasz, że Twoje hasło lub konto zostało naruszone, powinieneś je natychmiast zmienić i skontaktować się z nami w razie jakichkolwiek wątpliwości.

Korzystając z Witryny, wyrażasz zgodę na przekazywanie informacji, które zbieramy o Tobie, w tym danych osobowych, do dowolnego kraju, w którym my, członkowie naszej grupy korporacyjnej (tj. podmioty, które kontrolują, są kontrolowane lub znajdują się pod wspólną kontrolą z nami) lub znajdują się nasi dostawcy usług.

Przechowywanie danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy, w tym w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.  Okres, przez jaki przechowujemy Twoje dane osobowe, które są niezbędne do zapewnienia zgodności i egzekwowania prawa, jest różny i zależy od charakteru naszych zobowiązań prawnych i roszczeń w indywidualnym przypadku.

Jeśli nie będziemy już musieli przetwarzać Twoich danych osobowych w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności, usuniemy Twoje dane osobowe z naszych systemów.  W miarę możliwości usuniemy również Twoje dane osobowe na Twoje żądanie.

Jeśli masz pytania dotyczące naszych praktyk dotyczących przechowywania danych, wyślij nam wiadomość e-mail na adres findomharley@gmail.com.

Twoje wybory i prawa

Masz pewne prawa dotyczące korzystania z Twoich danych, w tym możliwość rezygnacji z otrzymywania promocyjnych wiadomości e-mail, plików cookie i gromadzenia danych przez niektórych dostawców usług analitycznych. Możesz zaktualizować swoje konto z poziomu Witryny, a także możesz skontaktować się z nami w celu uzyskania indywidualnych wniosków dotyczących praw dotyczących Twoich danych osobowych.

Możesz również nie podawać nam niektórych danych, ale możesz nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji Witryny.

Prawa, które możesz mieć, w zależności od kraju, w którym mieszkasz, obejmują:

 • Uzyskiwanie dostępu, poprawianie, aktualizowanie lub żądanie usunięcia Twoich informacji;

 • Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich informacji, prosząc nas o ograniczenie przetwarzania Twoich informacji lub żądanie przeniesienia Twoich informacji;

 • Wycofanie Twojej zgody w dowolnym momencie, jeśli zebraliśmy i przetworzyliśmy Twoje dane za Twoją zgodą. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które przeprowadziliśmy przed jej wycofaniem, ani nie wpłynie na przetwarzanie Twoich danych w oparciu o zgodne z prawem podstawy przetwarzania inne niż zgoda.

Jeśli poprosimy Cię o zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych, możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że w przypadku wycofania zgody możesz utracić możliwość korzystania z kilku funkcji naszej Witryny i naszych usług.

Możesz w dowolnym momencie wysłać do nas wiadomość e-mail na adres findomharley@gmail.com, aby skorzystać z powyższych praw zgodnie z obowiązującymi wymogami i ograniczeniami prawnymi. Należy pamiętać, że niektóre żądania usunięcia niektórych Danych osobowych będą wymagały usunięcia konta użytkownika, ponieważ udostępnianie kont użytkowników jest nierozerwalnie związane z wykorzystaniem niektórych Danych osobowych (np. adresu e-mail). Pamiętaj również, że możliwe jest, że będziemy wymagać od Ciebie dodatkowych informacji w celu zweryfikowania Twojego upoważnienia do złożenia wniosku i spełnienia Twojej prośby. Odpowiadamy na wszystkie zapytania, które otrzymujemy od osób, które chcą skorzystać ze swoich praw do ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Zmiany w niniejszej Polityce

Od czasu do czasu możemy modyfikować lub zmieniać niniejszą politykę prywatności. Chociaż możemy próbować powiadomić Cię o wprowadzeniu poważnych zmian w niniejszej polityce prywatności, oczekuje się, że będziesz okresowo przeglądać najnowszą wersję, aby być świadomym wszelkich zmian, ponieważ są one dla Ciebie wiążące.  Jeśli zmienimy cokolwiek w naszej polityce prywatności, data zmiany zostanie odzwierciedlona w „data ostatniej modyfikacji”.

Zgadzasz się, że będziesz okresowo przeglądać niniejszą politykę prywatności i odświeżać stronę, gdy to robisz. Zgadzasz się odnotować datę ostatniej aktualizacji naszej polityki prywatności. Jeśli data „ostatniej modyfikacji” pozostaje niezmieniona od czasu, gdy ostatnio przeglądałeś naszą politykę prywatności, to jest ona niezmieniona. Z drugiej strony, jeśli data się zmieniła, oznacza to, że nastąpiły zmiany i zgadzasz się na ponowne zapoznanie się z naszą polityką prywatności i zgadzasz się na nowe. Kontynuując korzystanie z Witryny po udostępnieniu przez nas zmienionej wersji naszej polityki prywatności w sposób umożliwiający łatwe zapoznanie się z nią, wyrażasz tym samym zgodę na taką zmianę.

Egzekwowanie; Współpraca

Regularnie sprawdzamy, czy przestrzegamy niniejszej polityki prywatności. Prosimy o kierowanie wszelkich pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej polityki prywatności lub naszego postępowania z danymi osobowymi, kontaktując się z nami. Gdy otrzymamy formalną pisemną skargę, zgodnie z naszą polityką skontaktujemy się ze stroną składającą skargę w sprawie jej obaw. Będziemy współpracować z odpowiednimi organami regulacyjnymi, w tym z lokalnymi organami ochrony danych, w celu rozstrzygnięcia wszelkich skarg dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Danych osobowych, których nie można rozwiązać przez osobę fizyczną i nas.

Brak praw osób trzecich

Niniejsza polityka prywatności nie tworzy praw egzekwowalnych przez osoby trzecie ani nie wymaga ujawnienia jakichkolwiek Danych osobowych dotyczących użytkowników Witryny.

Nasza polityka wobec nieletnich

Nasza Witryna nie jest przeznaczona dla osób poniżej 18 roku życia lub pełnoletności obowiązującej w jurysdykcji, z której uzyskuje się dostęp do Witryny.  Nie gromadzimy świadomie żadnych informacji, w tym Danych osobowych, od osób nieletnich. Jeśli dowiesz się, że Twoje dziecko przekazało nam Dane osobowe, skontaktuj się z nami pod adresem findomharley@gmail.com. Jeśli dowiemy się, że osoba nieletnia przekazała nam Dane osobowe, podejmujemy kroki w celu usunięcia takich informacji i zamknięcia konta tej osoby.

Bez gwarancji

Zgodnie z niniejszą polityką prywatności nie gwarantujemy bezbłędnego działania. Dołożymy uzasadnionych starań, aby przestrzegać niniejszej polityki prywatności i podejmiemy natychmiastowe działania naprawcze, gdy dowiemy się o jakimkolwiek nieprzestrzeganiu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe, wynikowe lub karne szkody związane z niniejszą polityką prywatności.

Informacje kontaktowe

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności lub naszych praktyk przetwarzania informacji, skontaktuj się z nami pod adresem findomharley@gmail.com.

 

Dziękuję Ci.

bottom of page