top of page

גלגלים בהתאמה אישית נוצרים על פי בקשה בלבד. גלגלים מותאמים אישית הם $75. אנחנו דנים בפטישים וברצונות שלך ואני בונה לך גלגל. אתה מקבל 5 סיבובים. 

ציית לגלגל 

bottom of page